Banners
Filformat: .jpg, .gif, .png, HTML5, Script. Det är viktigt att materialet är anpassat för https.Viktbegränsningar finns angivet under respektive annonsformat. Detaljerad information om vikter, polite load med mera finns härFör att tags från Google DCM ska fungera korrekt i vår adserver måste en specifik parameter finnas med, läs mer om det här.

HTML5 clickTAGs
Om en enda clickTAG ska täcka hela annonsen behöver denna inte definieras specifikt. Vi kan lägga till sådan funktionalitet i systemet. Om flera clickTAG:s ska användas måste dessa definieras enligt Adforms specifikationer för clickTAG