TEXTLIKNANDE ANNONS
Förses med annonsmarkering enligt gällande regler.

ANNONSGRANSKNING
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja annons. Annonser skall beträffande innehållet följa tidningens fasta regler. Tidningen inför inte annonser som uppmanar till annonsering i andra medier. Tidningen förbehåller sig rätt att avböja annonser som innehåller hänvisning till annonser i andra medier.

FELAKTIGA ANNONSER
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras ej.

REKLAMATIONER 
Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom 7 dagar, mot fakturor inom 14 dagar, tel: 031-80 94 90. Ingen reklamationsrätt vid för sent lämnat material och ej vid, av kunden, godkänt korrektur.

LAGRING AV ANNONSER

Annons som produceras av GP sparas i 3 månader från sista införandet

HELGUTGIVNING
Göteborgs-Posten utkommer alla dagar utom följande helger: nyårsdagen, trettondedag jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen, alla helgons dag, juldagen och annandag jul.

FÖRMEDLING AV ANNONSER TILL ANDRA TIDNINGAR 
Mottages ej.

RESERVATION
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förändringar i prislistan.